ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Έκδοση 13
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2017
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Στον τομέα της παραγωγής χαρτιού – χαρτονιού (ως πρώτη ύλη) δραστηριοποιούνται πολύ λίγες βιομηχανίες. Ορισμένες από αυτές είναι πλήρως καθετοποιημένες μονάδες (παραγωγή πρώτων υλών καθώς και τελικών προϊόντων). Αντίθετα, με την κατασκευή τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας ασχολείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων. Οι εισαγωγικές επιχειρήσεις τελικών ειδών συσκευασίας είναι περιορισμένες. Ωστόσο, αξιόλογος αριθμός εταιρειών ασχολείται με την αντιπροσώπευση/εισαγωγή πρώτων υλών (χαρτί-χαρτόνι), μέρος των οποίων προορίζεται για την κατασκευή ειδών συσκευασίας.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή χαρτιού – χαρτονιού (σε ποσότητα) ακολούθησε σε γενικές γραμμές ανοδική πορεία την περίοδο 1993-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,4%. Από το 2009, ωστόσο, η συνολική παραγωγή παρουσιάζει μείωση, με μέσο ετήσιο ρυθμό (-2,8%). Ειδικότερα το 2016, εκτιμάται οριακή μείωση της εγχώριας παραγωγής (-0,84%). Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής κατέλαβε το χαρτόνι για συμπαγή κουτιά-κιβώτια με ποσοστό συμμετοχής 52% περίπου το 2016. Ακολούθησε το κυματοειδές χαρτί χαρτοκιβωτίων με 46%.

Οριακή αύξηση κατέγραψε το 2016 η εγχώρια παραγωγή τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας, μετά από μια πενταετία συνεχούς πτώσης.
Η συνολική εγχώρια αγορά (κατανάλωση) τελικών ειδών συσκευασίας παρουσίασε αύξηση 1,25% το 2016 σε σχέση με το 2015.
Τα χαρτοκιβώτια από κυματοειδές χαρτί-χαρτόνι εκτιμάται ότι καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού μεγέθους αγοράς με εκτιμώμενο ποσοστό 59,2% το 2016 και ακολουθεί η κατηγορία των χάρτινων κουτιών από συμπαγές χαρτόνι (27%).
Οι εισαγωγές των τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας κάλυψαν το 10,6% της εγχώριας αγοράς το 2016. Οι εξαγωγές των τελικών ειδών χάρτινης παρουσίασαν άνοδο την διετία 2015- 2016. Συγκεκριμένα, το 2016 εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 8,7% καλύπτοντας το 6,4% της εγχώριας παραγωγής
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία - Ιστορική Εξέλιξη
1.4 Πρώτες Ύλες – Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.5 Ανακύκλωση Χαρτιού
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο Ανακύκλωσης Συσκευασιών
1.7 Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
1.8 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 - 2020
1.9 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Χάρτινων Ειδών Συσκευασίας
3. Η Προσφορά Χάρτινων Ειδών Συσκευασίας
3.1 Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.3 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3.1 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Χαρτιού – Χαρτονιού
3.3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.4 Εισαγωγείς - Αντιπρόσωποι Χαρτιού – Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.4.1 Πωλήσεις Εισαγωγέων και Αντιπροσώπων Χαρτιού – Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.5 Επιχειρήσεις Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
3.5.1 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου- Συναλλακτική Συμπεριφορά
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Βιομηχανία (Χαρτί & Προϊόντα)»
3.6.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: “Βιομηχανία (Χαρτί & Προϊόντα)”
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του κλάδου
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
4.1.1 Επιχειρήσεις Παραγωγής Χαρτιού - Χαρτονιού
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
4.1.2 Επιχειρήσεις Παραγωγής Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
4.2 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.3 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδοφορίας
4.3.1 Επιχειρήσεις Παραγωγής Χαρτιού - Χαρτονιού
4.3.2 Επιχειρήσεις Παραγωγής Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά Χάρτινων Ειδών Συσκευασίας
5.1 Εγχώρια Παραγωγή Χάρτινης Συσκευασίας
5.1.1 Εγχώρια Παραγωγή Χαρτιού – Χαρτονιού Συσκευασίας
5.1.2 Εγχώρια Παραγωγή Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο Χαρτιού – Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
5.2.1 Εξωτερικό Εμπόριο Χαρτιού-Χαρτονιού Συσκευασίας
5.2.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
5.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας – Εμπορικό Ισοζύγιο
5.3 Εγχώρια Αγορά Χάρτινης Συσκευασίας
5.3.1 Εγχώρια Αγορά Χαρτιού – Χαρτονιού Συσκευασίας
5.3.2 Εγχώρια Αγορά Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
5.3.3 Εγχώρια Αγορά Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας ανά Κατηγορία
5.3.4 Μερίδια Αγοράς των Κυριότερων Επιχειρήσεων ανά κατηγορία τελικών ειδών συσκευασίας
5.3.5 Εγχώρια Αγορά Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Διεθνής Αγορά Χαρτιού - Χαρτονιού
6.1 Παγκόσμια αγορά χαρτιού - χαρτονιού
6.2 Ευρωπαϊκή αγορά χαρτιού-χαρτονιού
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – SWOT Ανάλυση
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
7.2 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη της εγχώριας χαρτοβιομηχανίας (2008-2015)
Πίνακας 1.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη της εγχώριας βιομηχανίας παραγωγής χαρτοπολτού, χαρτιού και χαρτονιού (2008-2015)
Πίνακας 1.3 Βασικά οικονομικά μεγέθη της βιομηχανίας κατασκευής τελικών ειδών από χαρτί και χαρτόνι (2008-2015)
Πίνακας 1.4 Αναθεωρημένος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου της χαρτοβιομηχανίας (2000 - 2016)
Πίνακας 2.1 Μέσος ετήσιος δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2005-2016)
Πίνακας 2.2 Εγχώρια πρωτογενής παραγωγή νωπών οπωροκηπευτικών
Πίνακας 2.3 Πωλήσεις φαρμάκων στην Ελλάδα σε αριθμό συσκευασιών
Πίνακας 2.4 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (2005-2016)
Πίνακας 2.5 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία (2005-2016)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού – χαρτονιού (2011-2016)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2011-2016)
Πίνακας 3.4 Αντιπρόσωποι και εισαγωγείς χαρτιού- χαρτονιού και τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγέων και αντιπροσώπων χαρτιού – χαρτονιού και τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2011-2016)
Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας (2011-2016)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2016 - 2015)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2016 - 2015)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2011 – 2015)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2011 – 2015)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2011 – 2015)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού – χαρτονιού (2011 – 2015)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού – χαρτονιού (2011 – 2015)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού -χαρτονιού (2014 – 2015)
Πίνακας 4.7 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2011 – 2015)
Πίνακας 4.8 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2011 – 2015)
Πίνακας 4.9 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2011 – 2015)
Πίνακας 4.10 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2011 – 2015)
Πίνακας 4.11 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2011 – 2015)
Πίνακας 4.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2014 – 2015)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DS SMITH CRETAN HELLAS Α.Ε και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DS SMITH HELLAS Α.Ε.&Β.Ε. ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EL PACK Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MONDI ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TOTTIS PACK Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας UNIPAK HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.24 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού βάσει μικτών κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.25 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2014-2015)
Πίνακας 4.26 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού χάρτινης συσκευασίας βάσει EBITDA (2014-2015)
Πίνακας 4.27 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας βάσει μικτών κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.28 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2014-2015)
Πίνακας 4.29 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας βάσει EBITDA (2014-2015)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Εγχώρια παραγωγή χαρτιού-χαρτονιού ανά κατηγορία (1993-2016)
Πίνακας 5.2 Εγχώρια παραγωγή τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας ανά κατηγορία (1993-2016)
Πίνακας 5.3 Εισαγωγές χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (2000-2016)
Πίνακας 5.4 Εξαγωγές χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (2000-2016)
Πίνακας 5.5 Εξωτερικό εμπόριο τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2000-2016)
Πίνακας 5.6 Εμπορικό ισοζύγιο χαρτιού – χαρτονιού συσκευασίας (2000-2016)
Πίνακας 5.7 Εμπορικό ισοζύγιο τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2000-2016)
Πίνακας 5.8 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (1993-2016)
Πίνακας 5.9 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας ανά κατηγορία (1993-2016)
Πίνακας 5.10 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1993-2016)
Πίνακας 5.11 Μέγεθος εγχώριας αγοράς τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας ανά κατηγορία (1993-2016)
Πίνακας 5.12 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων χαρτοκιβωτίων από κυματοειδές χαρτί-χαρτόνι (2016)
Πίνακας 5.13 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων κουτιών από συμπαγές χαρτόνι (2016)
Πίνακας 5.14 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2016)
Πίνακας 5.15 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας (2016)
Π5.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτιού για κυματοειδή χαρτοκιβώτια (2015-2016)
Π5.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτονιού για συμπαγή κουτιά (2015-2016)
Π5.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2015-2016)
Π5.4 Κυριότερες χώρες προορισμού κυματοειδούς χαρτιού για χαρτοκιβώτια (2015-2016)
Π5.5 Κυριότερες χώρες προορισμού χαρτονιού για συμπαγή κουτιά (2015-2016)
Π5.6 Κυριότερες χώρες προορισμού χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2015-2016)
Π5.7 Εισαγωγές τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2005-2016)
Π5.8 Εξαγωγές τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2005-2016)
Π5.9 Κυριότερες χώρες προέλευσης τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2015-2016)
Π5.10 Κυριότερες χώρες προορισμού τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2015-2016)
Πίνακας 6.1 Μεγέθη της ευρωπαϊκής αγοράς χαρτιού – χαρτονιού
Πίνακας 6.2 Διαρθρωτικά στοιχεία της βιομηχανίας κυματοειδούς χαρτιού σε χώρες της Ευρώπης (2015)
Πίνακας 6.3 Συνολική κατανάλωση κυματοειδούς χαρτιού στην Ευρώπη (2010-2015)
Πίνακας 6.4 Ποσοστιαία κατανομή (%) των πωλήσεων κυματοειδούς χαρτονιού ανά τύπο (fluting type) σε επιμέρους χώρες της Ευρώπης (2015)
Πίνακας 6.5 Μέσο βάρος κυματοειδούς χαρτονιού ανά χώρα (2005-2015)
Π6.1 Ποσοστιαία κατανομή κατανάλωσης κυματοειδούς χαρτιού – χαρτονιού ανά κατηγορία (2014-2015)