ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2015
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

Η αγορά των μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών στην Ελλάδα εφοδιάζεται αποκλειστικά μέσω εισαγωγών, καθώς δεν υπάρχει εγχώρια παραγωγή. Στη χώρα μας εισάγονται δίκυκλα όλων των μεγάλων κατασκευαστών από Άπω Ανατολή, Ευρώπη και Η.Π.Α.
Αρκετές από τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την αντιπροσώπευση και εισαγωγή δίκυκλων και των ανταλλακτικών τους, ασχολούνται και με άλλες δραστηριότητες όπως είναι η εισαγωγή και το εμπόριο αυτοκινήτων, ειδών και αξεσουάρ μοτοσυκλετών και μοτοσικλετιστών.
Ο κλάδος των αντιπροσώπων–εισαγωγέων μοτοποδηλάτων – μοτοσυκλετών (ιδιωτικών και επαγγελματικών) περιλαμβάνει μικρό σχετικά αριθμό επιχειρήσεων (25 περίπου σήμερα). Ορισμένες από τις επιχειρήσεις του κλάδου αντιπροσωπεύουν περισσότερα από ένα εργοστάσια του εξωτερικού.
Η κατηγορία των μοτοποδηλάτων παρουσίασε συνεχή μείωση την 5-ετία 2010-2014, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 18,3%. Διαχρονική μείωση κατέγραψαν και οι νέες ταξινομήσεις μοτοσυκλετών την πενταετία 2009 – 2013 (μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής -21,6%). Το 2014 το αρνητικό κλίμα αντιστράφηκε, με το σύνολο των νέων ταξινομήσεων να σημειώνει σημαντική άνοδο (9,3%).
Το μεγαλύτερο μερίδιο νέων ταξινομήσεων αφορά την κατηγορία των σκούτερ με ποσοστό που υπερβαίνει το 60%, ενώ στην δεύτερη θέση έρχεται η κατηγορία των “παπιών” με 28,6% το 2014. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η κατηγορία των μοτοσυκλετών τύπου “street” με ποσοστό 4,75%, ενώ στην τέταρτη θέση έρχεται η κατηγορία των “on-off” με 3,22%.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Θεσμικό Πλαίσιο

Η Ζήτηση των Μοτοποδηλάτων-Μοτοσυκλετών
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Σύνθεση και εξέλιξη του Στόλου Μοτοσυκλετών - Μοτοποδηλάτων
Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Διαφημιστική Δαπάνη Επιχειρήσεων του Κλάδου
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Κατάταξη Επιχειρήσεων βάσει Κερδοφορίας Η Εγχώρια Αγορά Μοτοποδηλάτων - Μοτοσυκλετών
Εξωτερικό Εμπόριο
Εγχώρια Αγορά Μοτοποδηλάτων - Μοτοσυκλετών
Εγχώρια Αγορά Μοτοσυκλετών - Ταξινομήσεις
Εγχώρια Αγορά Μοτοσυκλετών – Κατανομή ανά τύπο
Εγχώρια Αγορά Μοτοσυκλετών – Κατανομή βάσει κυβισμού
Εγχώρια Αγορά Μοτοσυκλετών – Μερίδια ανά εμπορικό σήμα
Η Παγκόσμια Αγορά Μοτοποδηλάτων - Μοτοσυκλετών
Η αγορά των μοτοσυκλετών στις Η.Π.Α.
Η αγορά των μοτοποδηλάτων – μοτοσυκλετών στην Ε.Ε.
Η αγορά των μοτοποδηλάτων – μοτοσυκλετών στη Γαλλία
Η αγορά των μοτοποδηλάτων – μοτοσυκλετών στη Γερμανία
Η αγορά των μοτοποδηλάτων – μοτοσυκλετών στην Ιταλία
Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές