ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΡΕΑΣ

Έκδοση 16
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2019
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€
Ο κλάδος του κρέατος περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, η πλειοψηφία των οποίων είναι μικρού μεγέθους. Ωστόσο στον εξεταζόμενο κλάδο δραστηριοποιούνται και ορισμένες μεγάλου μεγέθους παραγωγικές επιχειρήσεις (κυρίως στον τομέα των πουλερικών και του χοιρινού), οι οποίες διαθέτουν καθετοποιημένες μονάδες. Η επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος αποτελεί από μόνη της το αντικείμενο δραστηριότητας πολλών εταιρειών, οι οποίες έχουν σημαντική παρουσία στην αγορά. Οι εν λόγω επιχειρήσεις προμηθεύονται το κρέας είτε από την εγχώρια αγορά είτε από το εξωτερικό και στη συνέχεια το επεξεργάζονται και το τυποποιούν.
Ο εισαγωγικός τομέας του κλάδου είναι ιδιαίτερα διευρυμένος και αφορά κυρίως το βόειο και χοιρινό κρέας, ενώ στον τομέα του κρέατος πουλερικών κυριαρχεί η εγχώρια παραγωγή. Κάποιες εισαγωγικές εταιρείες διαθέτουν και γραμμή επεξεργασίας και τυποποίησης, ενώ οι περισσότερες ασχολούνται μόνο με το εμπόριο.
Η συνολική καθαρή εγχώρια παραγωγή κρέατος παρουσίασε αυξομειώσεις τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Ειδικότερα, την περίοδο 2009-2013 η παραγωγή ήταν συνεχώς πτωτική. Την επόμενη τετραετία (2014-2017), η εγχώρια παραγωγή ακολούθησε σε γενικές γραμμές ανοδική πορεία αλλά παρέμενε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τον αντίστοιχο όγκο στις αρχές της τελευταίας δεκαετίας. Το 2018 η παραγωγή σημείωσε οριακή μείωση (-0,8%).
Βάσει των στοιχείων του έτους 2018, το μεγαλύτερο μερίδιο επί της συνολικής καθαρής εγχώριας παραγωγής κρέατος αποσπά το κρέας πουλερικών (52,8%) και ακολουθούν το χοιρινό κρέας (17,2%), το αιγοπρόβειο κρέας (16,2%) και το βόειο / μοσχαρίσιο (7,4%).
Η εγχώρια ανθρώπινη κατανάλωση κρέατος παρουσιάζει ετήσιες αυξομειώσεις. Ο όγκος της κατανάλωσης υποχώρησε ελαφρώς την τελευταία διετία (2017-2018) και συγκεκριμένα, το 2018 η κατανάλωση κατέγραψε οριακή μείωση 0,7%.
Η εισαγωγική διείσδυση στην εγχώρια αγορά κρέατος κυμάνθηκε μεταξύ 52%-54,5% την τελευταία πενταετία, παρουσιάζοντας ελαφρά ανοδική τάση.
Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές κρέατος παραμένουν περιορισμένες καλύπτοντας ποσοστό της τάξης του 9%-13% επί της παραγωγής την τελευταία πενταετία. Επισημαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια (2016-2018), οι εξαγωγές κρέατος παρουσιάζουν αύξηση.
Το χοιρινό κρέας υπερτερούσε διαχρονικά στις προτιμήσεις των καταναλωτών έναντι των υπόλοιπων ειδών κρέατος μέχρι και το 2017. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση στο χοιρινό κρέας ήταν σταθερή την περίοδο 2014-2017, ωστόσο, το 2018 μειώθηκε ελαφρώς. Το κρέας των πουλερικών είναι, για πρώτη φορά, το 2018 πρώτο στις προτιμήσεις των καταναλωτών, με ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση 2% περίπου αυξημένη σε σχέση με το 2017. Ακολουθεί το βόειο/ μοσχαρίσιο κρέας και το αιγοπρόβειο κρέας.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου

Η Ζήτηση Κρέατος
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (2017)

Η Προσφορά του Κλάδου
Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις – Ζωικό Κεφάλαιο
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου Παραγωγής Κρέατος
Δίκτυα Διανομής
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Κρέατος
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κατάταξη Παραγωγικών Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Κρέατος
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Εισαγωγής Κρέατος
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κατάταξη Εισαγωγικών Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Τυποποίησης Κρέατος
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων
Εγχώρια Αγορά Κρέατος
Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Κρέατος
Διάρθρωση Εγχώριας Παραγωγής Κρέατος
Εξωτερικό Εμπόριο Κρέατος
Εξωτερικό Εμπόριο Βοείου / Μοσχαρίσιου Κρέατος
Εξωτερικό Εμπόριο Χοιρινού Κρέατος
Εξωτερικό Εμπόριο Αιγοπρόβειου Κρέατος
Εξωτερικό Εμπόριο Κρέατος Πουλερικών
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Κρέατος – Εμπορικό Ισοζύγιο
Εγχώρια Κατανάλωση Κρέατος
Κατά Κεφαλή Κατανάλωση Κρέατος
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Χοιρινού Κρέατος
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Βοείου / Μοσχαρίσιου Κρέατος
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Κρέατος Πουλερικών
Εγχώρια Αγορά Πουλερικών – Μερίδια Αγοράς
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αιγοπρόβειου Κρέατος
Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Κρέατος
Ευρωπαϊκή Παραγωγή Κρέατος
Παραγωγή Κρέατος στην Ε.Ε.-28
Ευρωπαϊκή Παραγωγή Χοιρινού Κρέατος
Ευρωπαϊκή Παραγωγή Κρέατος Πουλερικών
Ευρωπαϊκή Παραγωγή Βοείου - Μοσχαρίσιου Κρέατος
Ευρωπαϊκή Παραγωγή Αιγοπρόβειου Κρέατος
Παγκόσμια Παραγωγή Κρέατος
Παγκόσμια Παραγωγή Μοσχαρίσιου Κρέατος
Παγκόσμια Παραγωγή Χοιρινού Κρέατος
Παγκόσμια Παραγωγή Κρέατος Πουλερικών
Παγκόσμια Κατανάλωση Κρέατος
Παγκόσμιες Εισαγωγές – Εξαγωγές Κρέατος

Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Τάσεις και Προοπτικές
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου