ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Στον κλάδο των επίπλων κουζίνας δραστηριοποιούνται πέραν των μαραγκών-ξυλουργών, βιοτεχνικές-βιομηχανικές επιχειρήσεις παραγωγής γενικότερα επίπλων, καθώς επίσης και επιχειρήσεις εισαγωγής οι οποίες και διαθέτουν τα είδη τους χονδρικώς και λιανικώς.
Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα ήταν έντονα πτωτική την περίοδο 2010-2016, καταγράφοντας σωρευτική πτώση 72% (σε όγκο). Ανάκαμψη παρουσίασε από το 2017 σημειώνοντας αύξηση 9,8% (σε όγκο) το 2019 σε σχέση με το 2018.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή επίπλων κουζίνας εκτιμάται αυξημένη κατά 3,8% σε σχέση με το 2018. Το 70% περίπου της παραγωγής προέρχεται από μαραγκούς-ξυλουργούς.
Ανάκαμψη παρουσιάζει η εγχώρια αγορά (κατανάλωση) επίπλων κουζίνας τα τελευταία χρόνια, το δε 2019 το μέγεθος αγοράς εκτιμάται αυξημένο κατά 3% σε σχέση με το 2018. Η ζήτηση καλύπτεται κυρίως από την εγχώρια παραγωγή.
Το 2019 εκτιμάται ότι, το 51% της συνολικής αγοράς επίπλων κουζίνας σε αξία προήλθε από τους μαραγκούς-ξυλουργούς, το 26,8% προήλθε από τις εισαγωγικές επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 22,3% προήλθε από βιοτεχνικές-βιομηχανικές επιχειρήσεις.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας

Η Ζήτηση Κατεψυγμένων Αλιευμάτων Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων (2015-2019)
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Κατεψυγμένων Αλιευμάτων (2015-2019)
Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα
Συναλλακτική Συμπεριφορά
Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Διαβάθμιση Κλάδων Μελέτης - ICAP COVID Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων του Κλάδου (2015-2019)
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων – Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Εγχώρια Παραγωγή Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Εισαγωγές Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Εξαγωγές Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Διάρθρωση των Εισαγωγών και Εξαγωγών ανά ομάδα Προϊόντων
Εισαγωγές Κατεψυγμένων Ψαριών
Εισαγωγές Φιλέτων Ψαριών
Εισαγωγές Μαλακόστρακων
Εισαγωγές Μαλάκιων
Εξαγωγές Κατεψυγμένων Ψαριών
Εξαγωγές Φιλέτων Ψαριών
Εξαγωγές Μαλακόστρακων
Εξαγωγές Μαλάκιων
Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Χώρα Προέλευσης
Ανάλυση των Εξαγωγών κατά Χώρα Προορισμού
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Κατεψυγμένων Αλιευμάτων- Εμπορικό Ισοζύγιο
Μέγεθος Αγοράς Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Επιπτώσεις Covid – 19
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κανάλι Διανομής
Μερίδια Επιχειρήσεων

Στοιχεία Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Αγοράς
Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς
Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
Παγκόσμιες Εξαγωγές Κατεψυγμένων Ψαριών
Παγκόσμια κατά Κεφαλήν Κατανάλωση Αλιευμάτων
Συμπεράσματα και Προοπτικές
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις
Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου