ΤΡΟΦΙΜΑ

ΠΑΓΩΤΟ

Έκδοση 13
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€
Στον κλάδο του παγωτού δραστηριοποιούνται παραγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις. Οι μονάδες παραγωγής διαθέτουν ποικιλία προϊόντων και γεύσεων παγωτού τα οποία διατίθενται με το δικό τους εμπορικό σήμα. Οι εισαγωγικές εταιρείες του κλάδου συνάπτουν συνεργασίες ή / και συνδέονται με μεγάλους οίκους του εξωτερικού και κατ' επέκταση αντιπροσωπεύουν ισχυρά εμπορικά σήματα παγωτών.
Ο εισαγωγικός τομέας χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μικρού αριθμού επιχειρήσεων, οι οποίες –κατά βάση- δραστηριοποιούνται γενικότερα στην εισαγωγή και εμπορία ποικιλίας ειδών διατροφής. Παρ' όλα αυτά, διαθέτουν προϊόντα με εδραιωμένα και πολυδιαφημιζόμενα εμπορικά σήματα, έχουν πολύχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και οργανωμένα δίκτυα διανομής που καλύπτουν σχεδόν όλη την επικράτεια
Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση παγωτών κινήθηκε ανοδικά την διετία 2018-2019. Ωστόσο, η πορεία αυτή ανακόπηκε το 2020 καθώς οι συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά με την εμφάνιση της νόσου Covid-19 έπληξαν σημαντικά και τον εξεταζόμενο κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, ο όγκος της συνολικής κατανάλωσης εκτιμάται ότι σημείωσε μείωση της τάξης του 12% το 2020. Αντίθετα, για το 2021 υπολογίζεται αύξηση. Σχετικά με τα τελευταία έτη, την περίοδο 2018-2019 η κατανάλωση αυξήθηκε σημαντικά. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, σημαντική εξέλιξη στην πορεία της αγοράς των παγωτών αποτελεί ο περιορισμός -ως ένα βαθμό- της εποχικότητας στη ζήτηση των εξεταζόμενων προϊόντων, η οποία αποδίδεται στις ήπιες θερμοκρασίες του χειμώνα τα τελευταία χρόνια ενώ παράλληλα, ενισχυτικά έδρασε και η σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης έως το 2019.
Η πανδημία του κορονοϊού (Covid-19) η οποία πλήττει και τη χώρα μας από το Μάρτιο του 2020, είχε ως αποτέλεσμα να ανακοπεί η ανοδική πορεία του κλάδου. Η αγορά του παγωτού κινήθηκε ανοδικά τους πρώτους μήνες του 2020 λόγω του "ήπιου" χειμώνα, γεγονός όμως που αντιστράφηκε τους επόμενους μήνες με την αγορά να σημειώνει εν τέλει μείωση της τάξης του 12%. Τα τελευταία έτη ο βαθμός εισαγωγικής διείσδυσης και εξαγωγικής επίδοσης κυμαίνονται σε ποσοστά 42%-47% και 22%-27% αντίστοιχα.
Αναφορικά με τα τυποποιημένα παγωτά, κατά το 2020 παρατηρήθηκε στροφή των προτιμήσεων των καταναλωτών προς τις οικογενειακές συσκευασίες και τις πολυσυσκευασίες έναντι των ατομικών παγωτών. Ειδικότερα, οι μεγάλες συσκευασίες παγωτών εκτιμάται ότι κάλυψαν μερίδιο μεγαλύτερο του 65% στην εγχώρια κατανάλωση (τυποποιημένου) το εξεταζόμενο έτος, με το υπόλοιπο ποσοστό να αφορά τα ατομικά παγωτά.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
Περιγραφή Ειδικών Κατηγοριών Παγωτού
Παραγωγική Διαδικασία
Θεσμικό Πλαίσιο – Εθνική Νομοθεσία
Θεσμικό Πλαίσιο - Ενωσιακή Νομοθεσία
Η Ζήτηση για Παγωτό
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Δείκτες Τιμών
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Εξέλιξη Πληθυσμού
Κλιματολογικές Συνθήκες

Η Προσφορά Παγωτού
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
Γεωγραφική Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης
Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης ανά Αριθμό Προσωπικού
Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων

Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων Δείκτης ICAP COVID Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία -Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κατάταξη Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία -Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Κατάταξη Εισαγωγικών Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Η Εγχώρια Αγορά Παγωτού
Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Παγωτού
Εξωτερικό Εμπόριο Παγωτού
Εισαγωγές Παγωτού
Εξαγωγές Παγωτού
Εμπορικό Ισοζύγιο
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Παγωτού
Εισαγωγική Διείσδυση – Εξαγωγική Επίδοση
Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Αξία Εγχώριας Αγοράς Παγωτού
Κανάλια Διάθεσης Παγωτού
Η Διεθνής Αγορά Παγωτού
Παραγωγή Παγωτού στις Η.Π.Α.
Παραγωγή Παγωτού στον Καναδά
Πωλήσεις Παραγόμενου Παγωτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Εξωτερικό Εμπόριο Παγωτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ανάλυση του Εξωτερικού Εμπορίου ανά Κύρια Χώρα

Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
SWOT Analysis
Προοπτικές του Κλάδου
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου