ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

Ο κλάδος των λευκών ειδών περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους τόσο ως προς το μέγεθος και την οργάνωσή τους, αλλά και ως προς το εύρος των προϊόντων που διαθέτουν.
Η πλειονότητα των παραγωγικών μονάδων του κλάδου αποτελούν μικρομεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Στον εισαγωγικό τομέα είναι εντονότερη η παρουσία εταιρειών μεσαίου και μεγαλύτερου μεγέθους.
Ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι ιδιαίτερα έντονος, λόγω της πληθώρας των εταιρειών και των σημείων πώλησης και εντείνεται περισσότερο τα τελευταία έτη λόγω της μειωμένης ζήτησης από πλευράς καταναλωτών (περιορισμός εισοδήματος κ.ά.).
Η εγχώρια αγορά λευκών ειδών (πωλήσεις σε αξία) ακολούθησε συνεχόμενα ανοδική πορεία την περίοδο 2014-2019 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3%. Ειδικότερα, το 2019 η αξία της αγοράς αυξήθηκε κατά 1,7% σε σχέση με το 2018.
Το 2019 εκτιμάται ότι τα σεντόνια απέσπασαν μερίδιο 44% επί της συνολικής αξίας της αγοράς λευκών ειδών. Τη δεύτερη θέση κατέλαβαν οι πετσέτες με μερίδιο 26% και ακολούθησαν με μικρή διαφορά οι κουβέρτες και τα παπλώματα με 25%. Τέλος, τα τραπεζομάντιλα κατέλαβαν μερίδιο της τάξεως του 5% επί της συνολικής αξίας της αγοράς λευκών ειδών.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
Η Ζήτηση των Λευκών Ειδών
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Η Προσφορά Λευκών Ειδών
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Λευκών Ειδών
Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Δείκτης ICAP Covid Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών Λευκών Ειδών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Λευκών Ειδών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά Λευκών Ειδών
Εισαγωγές Λευκών Ειδών
Εισαγωγές Λευκών Ειδών ανά Κατηγορία Προϊόντων
Εισαγωγές Λευκών Ειδών ανά Χώρα Προέλευσης
Εξαγωγές Λευκών Ειδών
Εξαγωγές Λευκών Ειδών ανά Κατηγορία Προϊόντων
Εξαγωγές Λευκών Ειδών κατά Χώρα Προορισμού
Εμπορικό Ισοζύγιο Λευκών Ειδών
Εγχώρια Αγορά Λευκών Ειδών
Διάρθρωση Εγχώριας Αγοράς ανά Κατηγορία Λευκών Ειδών
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κανάλι Διάθεσης
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Δίκτυο Πωλήσεων
Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο

Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Λευκών Ειδών
Εξωτερικό Εμπόριο Λευκών Ειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Εισαγωγές Λευκών Ειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Εξαγωγές Λευκών Ειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ευρωπαϊκή Αγορά Υφασμάτων
Η Παγκόσμια Αγορά Λευκών Ειδών
Διάρθρωση της Διεθνούς Αγοράς Λευκών Ειδών

Συμπεράσματα - Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Επιπτώσεις COVID – 19
Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου