ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έκδοση 27
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ξενοδοχειακός κλάδος κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικός για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και αποτελεί αναμφισβήτητα τον «πυλώνα» του ελληνικού τουρισμού.
Μετά την υποχώρηση κατά 76,5% των τουριστικών αφίξεων στη χώρα μας το 2020 λόγω της πανδημίας του Covid-19, το 2021 εμφάνισαν ανάκαμψη καθώς διπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2020.
Μετά την κάμψη κατά 75,7% που παρουσίασε το συνολικό μέγεθος αγοράς (σε αξία) των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Πολυτελείας, Α’ και Β’ κατηγορίας) το 2020 σε σχέση με το 2019, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού, ανάκαμψη εμφανίζεται το 2021 όπου το μέγεθος αγοράς έφθασε στο 73% περίπου του αντίστοιχου μεγέθους του 2019.
Οι αλλοδαποί τουρίστες είναι οι σημαντικότεροι πελάτες των ελληνικών ξενοδοχείων, καθώς οι διανυκτερεύσεις αυτών καλύπτουν πάνω από το 70% των συνολικών ετήσιων διανυκτερεύσεων.
To 2021 σε ολόκληρη τη χώρα καταγράφηκαν 10.098 ξενοδοχειακές μονάδες, συνολικής δυναμικότητας 879.255 κλινών. Τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων κάλυψαν το 23,2% του συνόλου των κλινών το 2021, ενώ τα ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων κάλυψαν το 28,5%.
Το μέγεθος της αγοράς των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ξενοδοχείων Πολυτελείας (L’) εκτιμάται ότι έφτασε το 2021 το 71% περίπου του αντίστοιχου μεγέθους του 2019. Σε λίγο υψηλότερα επίπεδα διαμορφώνεται η αξία της αγοράς των ξενοδοχείων Α’ κατηγορίας για το ίδιο έτος (το 75% περίπου του 2019). Τέλος, αναφορικά με την αξία της αγοράς των ξενοδοχείων Β’ κατηγορίας, αυτή κάλυψε το 2021 το 71% περίπου του 2019
Τα έσοδα των μονάδων Α’ κατηγορίας αντιπροσωπεύουν το 45,3% της συνολικής αγοράς το 2021, τα ξενοδοχεία Πολυτελείας το 37,3% και τα ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας το υπόλοιπο 17,4%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή - Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Η Τουριστική Βιομηχανία στην Ελλάδα – Το Τουριστικό Κύκλωμα
1.3 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Δείκτης Αφίξεων Τουριστών ανά Ξενοδοχειακή Κλίνη – Μέση κατά Κεφαλή Τουριστική Δαπάνη
2. Η Ζήτηση για Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες
2.1 Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2 Αφίξεις στα Τουριστικά Καταλύματα – Κατανομή Αφίξεων
2.3 Διανυκτερεύσεις στα Τουριστικά Καταλύματα – Κατανομή Διανυκτερεύσεων και Πληρότητες
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών
3.1 Εξέλιξη Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Χώρας
3.2 Στοιχεία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου – Έσοδα από Ενοίκια Δωματίων – Έσοδα ανά Διανυκτέρευση
3.4 Ελληνικοί Ξενοδοχειακοί Όμιλοι και Διεθνείς Ξενοδοχειακές Αλυσίδες στην Ελλάδα
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητα του Κλάδου των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 2017-2021
5.7 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2020-2021
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
6.1 Μέγεθος Αγοράς Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
6.2 Μερίδια Αγοράς Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
7. Η Παγκόσμια Τουριστική Αγορά
7.1 Μεγέθη του Παγκόσμιου Τουρισμού
7.2 Ο Ξενοδοχειακός Κλάδος Διεθνώς
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα – Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Θέσης των Επιχειρήσεων στην Αγορά
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2009-2022)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2010-2021)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2013-2021)
Π2.3 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2009-2022)
Π2.4 Σύνολο αφίξεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2010-2021)
Π2.5 Σύνολο αφίξεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική περιοχή (2020-2021)
Π2.6 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2010-2021)
Π2.7 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική περιοχή (2010-2021)
Π2.8 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά μήνα (2020-2021)
Πίνακας 3.1 Εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2008-2021)
Πίνακας 3.2 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού (2021)
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2017-2021)
Πίνακας 3.5 Έσοδα ανά διανυκτέρευση και ανά κλίνη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2021)
Πίνακας 3.6 Ελληνικοί ξενοδοχειακοί όμιλοι
Πίνακας 3.7 Ξένες ξενοδοχειακές αλυσίδες στην Ελλάδα
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2019)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2020)
Π3.3 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων(2022-9μηνο)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2022)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του Κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2021-2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου
(2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 5.33 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.34 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.35 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.36 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.37 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών του κλάδου (2017-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (1998-2022)
Πίνακας 6.2 Δείκτης κύκλου εργασιών τομέα παροχής υπηρεσιών καταλύματος (2017-2021)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων βάσει αξίας (2021)
Πίνακας 6.4 Συντελεστής συγκέντρωσης στη συνολική αγορά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2021)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς ξενοδοχειακών ομίλων / αλυσίδων βάσει αξίας (2021)
Πίνακας 6.6 Μερίδια ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ομίλων και αλυσίδων βάσει αριθμού κλινών ανά κατηγορία (L’ & A’ -2021)
Πίνακας 6.7 Μερίδια ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ομίλων και αλυσίδων βάσει αριθμού κλινών ανά κατηγορία (L’, A’ & Β’) κατά γεωγραφική περιοχή (2021)
Πίνακας 7.1 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις και εισπράξεις (2012-2021)
Πίνακας 7.2 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις ανά κύριο προορισμό (2021)
Πίνακας 7.3 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές εισπράξεις (2021)
Π7.1 Οι κορυφαίες ξενοδοχειακές αλυσίδες (2021)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2022-2024)