ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ο κλάδος των αερομεταφορών αποτελεί μέρος του ευρύτερου κλάδου της "αεροπορικής βιομηχανίας", η οποία περιλαμβάνει πλήθος άλλων συναφών δραστηριοτήτων και εταιρειών, όπως οι εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης (hundlers), καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις εμπορίας ανταλλακτικών αεροσκαφών και παροχής τεχνικής υποστήριξης.
Το 2019 το σύνολο της αεροπορικής κίνησης σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας ανήλθε σε 538.956 πτήσεις, ενώ περίπου 65,3 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν στο σύνολο των ελληνικών αεροδρομίων, με πρώτο σε κίνηση το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας.
Σήμερα, όπου ο κλάδος των αεροπορικών μεταφορών είναι πλήρως απελευθερωμένος, 20 ελληνικές αεροπορικές εταιρείες κατέχουν τη σχετική άδεια πτητικής εκμετάλλευσης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ αρκετές είναι οι εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα διάφορα ελληνικά αεροδρόμια.
Η συνολική αξία της αγοράς των ελληνικών αερομεταφορών παρουσιάζει διαχρονική αύξηση την τελευταία εξαετία (2014-2019). Υψηλότερη (ποσοστιαία) αύξηση εκτιμάται την περίοδο 2017-2018. Το μέγεθος αγοράς των ελληνικών αερομεταφορών εκτιμάται ότι κατέγραψε αύξηση 9,5% το 2019 σε σχέση με το 2018. Το μέγεθος αγοράς των υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών ενισχύθηκε κατά 17,1% το 2019 σε σχέση με το 2018.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Θαλάσσιος Τουρισμός – Όροι και Ορισμοί
1.3 Το Εθνικό Λιμενικό Σύστημα
1.4 Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή του Κλάδου και Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1.5 Η Προστιθέμενη Αξία των Μαρίνων
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Τουριστικών Λιμένων
2.1 Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2 Ο κλάδος του Επαγγελματικού Yachting
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Τουριστικών Λιμένων
3.1 Υφιστάμενη Υποδομή
3.2 Εξελίξεις στο «μέτωπο» των Ιδιωτικοποιήσεων
3.3 Κατανομή των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Κυριότερες Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.1.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.1.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.1.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.1.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Τουριστικών Λιμένων
6.1 Μέγεθος Αγοράς Τουριστικών Λιμένων
6.2 Μερίδια Εταιρειών – Δείκτης Συγκέντρωσης
7. Ο Θαλάσσιος Τουρισμός στην Ευρώπη
8. Επιχειρηματικές Εξελίξεις - Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Τουριστικών Λιμένων
8.2 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών - Συνεργατών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου
8.3 Ανάλυση SWOT
8.4 Προοπτικές
8.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Θέσης των Επιχειρήσεων στην Αγορά
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
● Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Αεροπορικές γραμμές στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας
Πίνακας 2.1 Αριθμός πτήσεων στα αεροδρόμια της χώρας (2010-2019)
Πίνακας 2.2 Επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας (2010-2019)
Πίνακας 2.3 Εμπορευματική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας (2010-2018)
Πίνακας 2.4 Επιβατική κίνηση Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (2018-2019)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη συνόλου πτήσεων Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (2018-2019)
Πίνακας 2.6 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2010-2019)
Π2.1 Εξέλιξη συνόλου πτήσεων στα αεροδρόμια της χώρας (2015-2019 6μηνο)
Π2.2 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια της χώρας (2015-2019 6μηνο)
Π2.3 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης ανά μήνα (2015-2019 6μηνο)
Π2.4 Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια (2018-Α΄δεκάμηνο 2019)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για μετακινήσεις - μεταφορές (2016-2018)
Πίνακας 3.1 Αριθμός εν λειτουργία ελληνικών αεροπορικών εταιρειών
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις του κλάδου
Π3.1 Ο Όμιλος Aegean Airlines & Olympic Air σε αριθμούς
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου των Αεροπορικών Μεταφορών (2019)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου των Υπηρεσιών Μεταφορών (2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου: Αεροπορικές Μεταφορές(2018-2019)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου: Yπηρεσίες Μεταφορών
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των αεροπορικών εταιρειών (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των αεροπορικών εταιρειών (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των αεροπορικών εταιρειών (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των αεροπορικών εταιρειών (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των αεροπορικών εταιρειών (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των αεροπορικών εταιρειών (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των αεροπορικών εταιρειών (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των αεροπορικών εταιρειών (2017-2018, σε €)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ELLINAIR Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας OLYMPIC AIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας OLYMPUS AIRWAYS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ORANGE2FLY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SKY EXPRESS ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των αεροπορικών εταιρειών βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των αεροπορικών εταιρειών βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των αεροπορικών εταιρειών βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των αεροπορικών εταιρειών βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των αεροπορικών εταιρειών βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.20 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2014-2018)
Πίνακας 5.21 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2014-2018)
Πίνακας 5.22 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2014-2018)
Πίνακας 5.23 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2014-2018)
Πίνακας 5.24 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2014-2018)
Πίνακας 5.25 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.26 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2014-2018)
Πίνακας 5.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GISSCO Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HAFCO Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NEWREST ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SAFCO A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SKYSERV Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SWISSPORT - HELLAS SUD Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.34 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.35 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.36 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.37 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.38 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς ελληνικών αερομεταφορών (2013-2019)
Πίνακας 6.2 Μερίδια αγοράς ελληνικών αεροπορικών εταιρειών βάσει κύκλου εργασιών (2018-2019)
Πίνακας 6.3 Μερίδια ομίλου Aegean Airlines βάσει μεταφερθέντων επιβατών (2018)
Πίνακας 6.4 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης (2013-2019)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς εταιρειών – φορέων επίγειας εξυπηρέτησης (2018-2019)
Πίνακας 7.1 Εξέλιξη της παγκόσμιας αεροπορικής επιβατικής κίνησης
Πίνακας 7.2 Παγκόσμια αεροπορική επιβατική κίνηση ανά περιφέρεια (2018)
Πίνακας 7.3 Εξέλιξη της παγκόσμιας αεροπορικής εμπορευματικής κίνησης (2009-2018)
Πίνακας 7.4 Οι πέντε μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες σε επιβατική κίνηση (2018)
Πίνακας 7.5 Οι δέκα μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες σε εμπορευματική κίνηση (2018)
Πίνακας 7.6 Εξέλιξη παγκόσμιου αεροπορικού στόλου (2008-2018)
Πίνακας 7.7 Αεροπορική κίνηση στην Ε.Ε. (2018)
Πίνακας 7.8 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις (2010-2018)
Πίνακας 7.9 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις ανά κύριο προορισμό (2018)
Πίνακας 7.10 Οι 5 πρώτες χώρες στον κόσμο σε τουριστικές αφίξεις (2018)
Π7.1 Τα 20 μεγαλύτερα αεροδρόμια στον κόσμο σε επιβατική κίνηση (2018)
Π7.2 Τα 20 μεγαλύτερα αεροδρόμια στον κόσμο σε εμπορευματική κίνηση (2018)
Π7.3 Τα 10 μεγαλύτερα αεροδρόμια στον κόσμο σε κίνηση αεροσκαφών (2017)
Π7.4 Οι παγκόσμιες αεροπορικές συμμαχίες και τα μέλη τους
Π7.5 Ε.Ε.(28): Τα 30 μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά αεροδρόμια σε επιβατική κίνηση (2018)
Π7.6 Ε.Ε.(28): Τα 30 μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά αεροδρόμια σε εμπορευματική κίνηση (2018)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας αεροπορικής αγοράς (2020-2022)
Πίνακας 8.2 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας αγοράς των υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης (2020-2022)