ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (FAST FOOD)

Έκδοση 17
Έτος Δημοσίευσης Ιανουάριος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (FAST FOOD)

Ο κλάδος των αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης περιλαμβάνει επιχειρήσεις που διακρίνονται στις εξής βασικές ευρύτερες κατηγορίες: burger, pizza, snack-sandwich. Παράλληλα λειτουργούν και άλλες αλυσίδες που διαθέτουν ποικιλία γευμάτων ή μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων (σουβλάκια, πίτες, donuts, κρέπες κ.λπ.), εκμεταλλευόμενες σημαντικό αριθμό καταστημάτων, με ευρεία γεωγραφική κατανομή.
Ο κλάδος των οργανωμένων αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων ο οποίος εστιάζεται κυρίως στην παροχή οικονομικών λύσεων διατροφής, στην προσφορά εξελιγμένων υπηρεσιών παράδοσης (delivery) και στην ποικιλία των προσφερόμενων μενού.
Ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων 29 αλυσίδων ανέρχεται σε 1.231 καταστήματα (Ιανουάριος 2022).
Οι αλυσίδες της κατηγορίας snack-sandwich εμφανίζουν τα περισσότερα καταστήματα (500) και ακολουθούν οι λοιπές αλυσίδες με 352 καταστήματα και οι αλυσίδες pizza με 208. Το 68,1% του συνόλου των καταστημάτων συγκεντρώνεται στην Αττική.
Το 2020 η συνολική αγορά εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης παρουσίασε σημαντική ύφεση, λόγω της πανδημίας Covid-19 και κατέγραψε πτώση 17,8% σε σχέση με το 2019.
Ωστόσο ανέκαμψε το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 8,5% σε σχέση με το 2020. Συγκριτικά με το 2019, η εξεταζόμενη αγορά δεν επανήλθε στα προ Covid-19 επίπεδα, καθώς κατέγραψε μείωση 10,8% (μεταβολή 2021/2019).
Η κατηγορία καταστημάτων snack - sandwich καλύπτει διαχρονικά το μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής αγοράς και συγκεκριμένα το 2021 συγκέντρωσε το 37,6%. Ακολούθησε η κατηγορία καταστημάτων με βάση το burger με μερίδιο 27,4%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου - Ιστορική Aναδρομή
1.2.1 Αλυσίδες Εστιατορίων Burger
1.2.2 Αλυσίδες Εστιατορίων Pizza
1.2.3 Αλυσίδες Εστιατορίων Snack - Sandwich
1.2.4 Λοιπές αλυσίδες
1.3 Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchise) στην Ελλάδα
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1 Κοινωνικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.2 Οικονομικοί Παράγοντες
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του Κλάδο
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου - Γενικά Χαρακτηριστικά
3.2 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.4 Δίκτυα Καταστημάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητα του Κλάδου: “Εστιατόρια - Κέντρα Διασκέδασης”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.3 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.3.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.3.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: “Εστιατόρια - Κέντρα Διασκέδασης”
4.4 Δείκτης ICAP CRIF Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
6.1 Εξέλιξη της Συνολικής Εγχώριας Αγοράς
6.2 Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Εστίασης
6.3 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων του Κλάδου
6.4 Μέσος Όρος Πωλήσεων ανά Κατηγορία Καταστημάτων
7. Στοιχεία της Διεθνούς Αγοράς Εστίασης
7.1 Γενικά Στοιχεία της Αγοράς Εστίασης των Η.Π.Α.
7.2 Η Αγορά των Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης στις Η.Π.Α.
7.3 Η Παγκόσμια Αγορά των Εστιατορίων
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα - Προοπτικές
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές – Πρόβλεψη Αγοράς
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Κατανομή του συνόλου των νοικοκυριών ανά μέγεθος (2019)
Πίνακας 2.2 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2020)
Πίνακας 2.3 Πληθυσμός και κατά κεφαλή μεγέθη (2014-2020)
Π2.1 Μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (σε ώρες) ανά απασχολούμενο σε χώρες της Ευρώπης (2016-2020)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2019)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2020)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2016-2020)
Π3.1 Αριθμός επιχειρήσεων γρήγορης εστίασης σε ορισμένους νομούς της χώρας (2022)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση το Βurger (Ιανουάριος 2022)
Π3.3 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση την Pizza (Ιανουάριος 2022)
Π3.4 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση το Snack - Sandwich (Ιανουάριος 2022)
Π3.5 Γεωγραφική κατανομή λοιπών αλυσίδων εστιατορίων (Ιανουάριος 2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Εστιατόρια - Κέντρα Διασκέδασης (2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020) 68
Πίνακες 5.8 – 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (1992-2021)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κατηγορία (2002-2021)
Πίνακας 6.3 Ποσοστιαία κατανομή της εγχώριας αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κύρια κατηγορία (2010, 2021)
Πίνακας 6.4 Μερίδια αλυσίδων στη συνολική αγορά εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (2021)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου burger (2021)
Πίνακας 6.6 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου pizza (2021)
Πίνακας 6.7 Μέσος όρος πωλήσεων ανά κατηγορία καταστημάτων γρήγορης εξυπηρέτησης (2021)
Π7.1 Οι 50 κορυφαίες αλυσίδες εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης στις ΗΠΑ (2020
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη του Συνολικού Μεγέθους Αγοράς (2022-2024)