ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ο κλάδος των οπτικών ειδών περιλαμβάνει μικρό αριθμό παραγωγικών επιχειρήσεων, οι οποίες ασχολούνται κυρίως με την επεξεργασία οφθαλμικών φακών, καθώς επίσης (σε μικρό βαθμό) και με την κατασκευή σκελετών όρασης και γυαλιών ηλίου. Ο εισαγωγικός τομέας περιλαμβάνει αρκετές επιχειρήσεις, ορισμένες δε αποτελούν θυγατρικές πολυεθνικών ομίλων. Παράλληλα, εισαγωγές πραγματοποιούνται απευθείας και από αρκετές επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης (καταστήματα) οπτικών ειδών.
Η εγχώρια αγορά γυαλιών ηλίου παρουσιάζει συνεχή μείωση τα τελευταία έτη, γεγονός που αποδίδεται και στη μεγαλύτερη “διασπορά” των πωλήσεων στο συγκεκριμένο προϊόν, καθώς αρκετά άλλα εμπορικά καταστήματα (ένδυσης, ειδών αξεσουάρ, κ.λπ.) καθώς και φαρμακεία διαθέτουν πλέον και γυαλιά ηλίου, σε αρκετά οικονομικές τιμές. Το 2019 το μέγεθος της αγοράς εκτιμάται ότι κατέγραψε οριακή μείωση (1%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η εγχώρια αγορά αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική μείωση το 2020.
Αύξηση εκτιμάται ότι παρουσίασε η αγορά των σκελετών οράσεως τα τελευταία έτη. Το 2019 το μέγεθος αγοράς ενισχύθηκε κατά 3,6% σε σχεέση με το 2018.
Το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς οφθαλμικών φακών παρουσίασε αύξηση 2,2% το 2019 σε σχέση με το 2018. Μικρότερη μείωση της αγοράς αναμένεται για το 2020.
Οι συνολικές πωλήσεις των καταστημάτων οπτικών ειδών παρουσίασαν μείωση 1,8% το 2019 σε σχέση με το 2018.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Θεσμικό Πλαίσιο
Η Ζήτηση των Οπτικών Ειδών
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά των Οπτικών Ειδών
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομές Παραγωγικών Επιχειρήσεων Οπτικών Ειδών
Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Οπτικών Ειδών
Κατανομές Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Οπτικών Ειδών
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Λιανικής Διάθεσης Οπτικών Ειδών
Κατανομές Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Οπτικών Ειδών
Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Οπτικών Ειδών
Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Πιστοληπτικής Ικανότητας
Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Κατάταξη Εισαγωγικών Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εισαγωγικών Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κατάταξη Παραγωγικών Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Λιανικής Διάθεσης Οπτικών Ειδών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Κατάταξη Επιχειρήσεων Λιανικής βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Επιχειρήσεων Λιανικής βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά Οπτικών Ειδών – Καταστημάτων Οπτικών
Εγχώρια Παραγωγή
Εισαγωγές Οπτικών Ειδών
Εισαγωγές ανά Χώρα Προέλευσης
Εξαγωγές Οπτικών Ειδών
Εξαγωγές κατά Χώρα Προορισμού
Εγχώρια Αγορά Γυαλιών Ηλίου
Εγχώρια Αγορά Σκελετών Οράσεως
Εγχώρια Αγορά Οφθαλμικών Φακών
Εγχώρια Αγορά Φακών Επαφής
Εγχώρια Λιανική Αγορά Οπτικών Ειδών
Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Οπτικών Ειδών
-Ιταλία
-ΗΠΑ
-Grand Vision B.V.
-Safilo Group S.p.A.
-Όμιλος Luxottica S.p.A.
Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου