ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

Έκδοση 15
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

Ο κλάδος της ζυθοποιίας χαρακτηρίζεται από αυξημένη συγκέντρωση, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς ελέγχεται από λίγες μόνο μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις. Ο παραγωγικός τομέας περιλαμβάνει επίσης και αρκετές ’’μικροζυθοποιίες’’ ο αριθμός των οποίων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται και εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες όμως διαθέτουν σχετικά μικρές ποσότητες μπύρας.
Η εγχώρια παραγωγή μπίρας σημειώνει ετήσιες διακυμάνσεις. Ειδικότερα κατά τα τελευταία έτη παρατηρούνται έντονες μεταβολές, καθώς το 2018 σημειώθηκε αύξηση 31,5%, ενώ το 2019 καταγράφηκε πτώση 16,9%. Το 2020 σημειώνεται περαιτέρω μείωση της παραγωγής κατά 14,5%, με τον όγκο παραγωγής να είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων δεκατεσσάρων ετών. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, για το 2021 εκτιμάται αύξηση της εγχώριας παραγωγής (σε σχέση με το 2020), οφειλόμενη στην σταδιακή ομαλοποίηση της αγοράς, στην ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης καθώς και στην αύξηση των εξαγωγών
Οι σημαντικές αυξομειώσεις που παρατηρούνται στην εγχώρια παραγωγή κάποια έτη οφείλονται, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, στην ύπαρξη σημαντικών αδιάθετων ποσοτήτων μπίρας (αποθεματοποίηση) το ένα έτος με αποτέλεσμα την πώλησή τους στις αρχές του επόμενου (με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγής το συγκεκριμένο έτος).
Ο όγκος της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης μπίρας σημείωσε έντονες αυξομειώσεις την περίοδο 2017-2020. Συγκεκριμένα, το 2020 παρατηρείται μείωση 20,7%, σε σχέση με το 2019, καθώς ο όγκος της παραγωγής και των εισαγωγών κατέγραψε μείωση 14,5% και 16,5% αντίστοιχα, ενώ αυξήθηκε σημαντικά ο όγκος των εξαγωγών (36,9%).
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Πρώτες ύλες για την Παραγωγή μπίρας
Στάδια Παραγωγικής Διαδικασίας
Είδη μπίρας
Θεσμικό Πλαίσιο
Η Ζήτηση Προϊόντων Ζυθοποιίας
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Εξέλιξη Τουριστικής Κίνησης
Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά Προϊόντων Ζυθοποιίας
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Περιγραφή Δικτύων Διανομής
Μικροζυθοποιίες
Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Πιστοληπτικής Ικανότητας
Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας και του Εμπορίου Ποτών
Συναλλακτική Συμπεριφορά
Δείκτης ICAP CRIF Covid Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
-Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά Προϊόντων Μπίρας
Εγχώρια Παραγωγή Μπίρας
Εισαγωγές Μπίρας
Εξαγωγές Μπίρας
Εμπορικό Ισοζύγιο Μπίρας
Εγχώρια Φαινομενική Κατανάλωση Μπίρας
Εισαγωγική Διείσδυση
Εξαγωγική Επίδοση
Εγχώρια Πραγματική Κατανάλωση Μπίρας
Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς Μπίρας
Μερίδια Αγοράς
Η Ευρωπαϊκή Αγορά Μπίρας
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου στην Ε.Ε.
Η Βιομηχανία μπίρας ανά Χώρα της Ε.Ε.
Παραγωγή μπίρας στις Χώρες της Ε.Ε.
Εισαγωγές μπίρας
Διάρθρωση των Εισαγωγών Μπίρας ανά Χώρα της Ε.Ε.
Εξαγωγές Μπίρας
Διάρθρωση των Εξαγωγών Μπίρας ανά Χώρα της Ε.Ε.
Κατανάλωση Μπίρας στις Χώρες της Ε.Ε.
Κατά Κεφαλήν Κατανάλωση Μπίρας στις Χώρες της Ε.Ε.
Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές του Κλάδου
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου -Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου