ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

Έκδοση 15
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Πρώτες ύλες για την Παραγωγή μπίρας
Στάδια Παραγωγικής Διαδικασίας
Είδη μπίρας
Θεσμικό Πλαίσιο
Η Ζήτηση Προϊόντων Ζυθοποιίας
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Εξέλιξη Τουριστικής Κίνησης
Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά Προϊόντων Ζυθοποιίας
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Περιγραφή Δικτύων Διανομής
Μικροζυθοποιίες
Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Πιστοληπτικής Ικανότητας
Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας και του Εμπορίου Ποτών
Συναλλακτική Συμπεριφορά
Δείκτης ICAP CRIF Covid Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
-Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά Προϊόντων Μπίρας
Εγχώρια Παραγωγή Μπίρας
Εισαγωγές Μπίρας
Εξαγωγές Μπίρας
Εμπορικό Ισοζύγιο Μπίρας
Εγχώρια Φαινομενική Κατανάλωση Μπίρας
Εισαγωγική Διείσδυση
Εξαγωγική Επίδοση
Εγχώρια Πραγματική Κατανάλωση Μπίρας
Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς Μπίρας
Μερίδια Αγοράς
Η Ευρωπαϊκή Αγορά Μπίρας
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου στην Ε.Ε.
Η Βιομηχανία μπίρας ανά Χώρα της Ε.Ε.
Παραγωγή μπίρας στις Χώρες της Ε.Ε.
Εισαγωγές μπίρας
Διάρθρωση των Εισαγωγών Μπίρας ανά Χώρα της Ε.Ε.
Εξαγωγές Μπίρας
Διάρθρωση των Εξαγωγών Μπίρας ανά Χώρα της Ε.Ε.
Κατανάλωση Μπίρας στις Χώρες της Ε.Ε.
Κατά Κεφαλήν Κατανάλωση Μπίρας στις Χώρες της Ε.Ε.
Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές του Κλάδου
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου -Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου