ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης 2015
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο στη χώρα μας είναι σχεδόν μόνο εισαγωγικές και προμηθεύονται τα προϊόντα τους από διάφορους οίκους του εξωτερικού. Η εγχώρια παραγωγή περιορίζεται σε πολύ μικρό αριθμό επιχειρήσεων και σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Αρκετές από τις επιχειρήσεις του κλάδου ασχολούνται παράλληλα με την εισαγωγή και εμπορία άλλων παρεμφερών προϊόντων (ηλεκτρικές μικροσυσκευές, λευκές ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, κλιματιστικά κ.ά.).
Στην εγχώρια αγορά διατίθεται ευρεία γκάμα συσκευών ήχου και εικόνας, η οποία περιλαμβάνει παγκοσμίως γνωστά εμπορικά σήματα, συσκευές μικρότερων κατασκευαστών, καθώς και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private labels).
Η συνολική αξία της αγοράς συσκευών ήχου και εικόνας κινήθηκε καθοδικά τα τελευταία έτη. Η κατηγορία των τηλεοράσεων καταλαμβάνει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της αξίας (88% το 2014) και ακολουθούν με διαφορά οι μεμονωμένες συσκευές Hi-Fi (3,5%) και οι συσκευές DVD (3%).
Εξετάζοντας κάθε κύρια κατηγορία συσκευών ξεχωριστά, προκύπτουν τα εξής: Η αγορά των τηλεοράσεων αυξήθηκε σημαντικά (κατά 25% σε τεμάχια) το 2014 σε σχέση με το 2013. Η αξία πώλησης αυτών ενισχύθηκε κατά 11% το ίδιο έτος. Αντίθετα, μείωση 12% παρουσίασαν οι πωλήσεις συσκευών DVD (σε τεμάχια), μείωση 10% κατέγραψαν οι πωλήσεις σε βιντεοπροβολείς, ενώ οι βιντεοκάμερες συρρικνώθηκαν κατά 9,1% το ίδιο έτος. Οι πωλήσεις ολοκληρωμένων συστημάτων Hi-Fi παρουσίασαν πτώση κατά 11,1%. Τέλος, οι πωλήσεις των ηχητικών συστημάτων αυτοκινήτου υποχώρησαν κατά 10% την ίδια περίοδο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
1.5 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
2. Η Ζήτηση για Συσκευές Ήχου και Εικόνας
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
Σύνολο αγορών
Χαρακτηριστικά Νοικοκυριών
3. Η Προσφορά των Μηχανημάτων Ήχου και Εικόνας
3.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία και Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Συσκευών Ήχου και Εικόνας
3.3 Λιανικό Εμπόριο Συσκευών Ήχου και Εικόνας
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.7 Κατάταξη των επιχειρήσεων βάσει κερδοφορίας
3.8 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου – Συναλλακτική Συμπεριφορά
3.8.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο (Οικιακές - Επαγγελματικές Συσκευές)
3.8.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Συσκευών Ήχου και Εικόνας
3.8.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο (Οικιακές - Επαγγελματικές Συσκευές)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Συσκευών Ήχου και Εικόνας
4.1 Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς Συσκευών Ήχου και Εικόνας
4.1.1 Τηλεοράσεις
4.1.2 DVD
4.1.3 Βιντεοπροβολείς
4.1.4 Βιντεοκάμερες
4.1.5 Συσκευές Hi-Fi
4.1.6 Ηχητικά Συστήματα Αυτοκινήτου
4.1.7 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Συσκευών Ήχου και Εικόνας
4.2 Εξέλιξη του Εξωτερικού Εμπορίου Συσκευών Ήχου και Εικόνας
4.2.1 Ανάλυση των Εισαγωγών - Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Ανάλυση των Εξαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Συσκευών Ήχου και Εικόνας
5.1 Στατιστικά Στοιχεία Συσκευών Ήχου και Εικόνας
5.2 Αγορά Συσκευών Ήχου και Εικόνας ανά Χώρα
6. Επιχειρηματικές Εξελίξεις - Συμπεράσματα – Προοπτικές
6.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο
6.2 Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
6.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
-Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Μηχανημάτων Ήχου και Εικόνας
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή συσκευών ήχου και εικόνας (2007-2014)
Πίνακας 2.2 Ακαθάριστο Διαθέσιμο Εισόδημα Νοικοκυριών (2008-2014)
Πίνακας 2.3 Έγχρωμες Τηλεοράσεις στα νοικοκυριά
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη αριθμού γάμων (2000-2013)
Πίνακας 2.5 Αριθμός νέων κατοικιών (2000-2014)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ανάλογα με την κοινωνικο - επαγγελματική κατάσταση του υπευθύνου του νοικοκυριού
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών
Πίνακας 3.1 Αλυσίδες Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Οικιακών Συσκευών
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις εισαγωγής συσκευών ήχου και εικόνας
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών εισαγωγής συσκευών ήχου και εικόνας (2009-2013)
Πίνακας 3.4 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων συσκευών ήχου και εικόνας (2009 – 2013)
Πίνακας 3.5 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων συσκευών ήχου και εικόνας (2009 – 2013)
Πίνακας 3.6 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων συσκευών ήχου και εικόνας (2009 – 2013)
Πίνακας 3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων συσκευών ήχου και εικόνας (2009 – 2013)
Πίνακας 3.8 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων συσκευών ήχου και εικόνας (2009 – 2013)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων συσκευών ήχου και εικόνας (2012 – 2013)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων συσκευών ήχου και εικόνας (2012 – 2013)
Πίνακας 3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων συσκευών ήχου και εικόνας (2012 – 2013)
Πίνακας 3.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας INTERSYS ΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΩΤΣΑΚΗ, ΑΦΟΙ, Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ, Κ. Ι., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΤΖΑΡΙΔΗ, ΑΦΟΙ, Α.Β.Ε.Τ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΕΛΦΙΤΖΗΣ Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΑΣΥΝ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΩΤΑΣ, Π., Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας Ο.Ε.Β.Ε. ELECTRIC HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.25 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2013/12)
Πίνακας 3.26 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει μικτών κερδών (2012-2013)
Πίνακας 3.27 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2012-2013)
Πίνακας 3.28 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδών EBITDA (2012-2013)
Πίνακας 3.29 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2014-2013)
Πίνακας 3.30 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Οικιακές - Επαγγελματικές Συσκευές» (2014)
Πίνακας 3.31 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Συσκευών Ήχου και Εικόνας (2014-2013)
Πίνακας 3.32 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο «Οικιακές - Επαγγελματικές Συσκευές» (2014-2013)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια αγορά τηλεοράσεων σε ποσότητα (2011-2014)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια αγορά τηλεοράσεων σε αξία (2012-2014)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια αγορά συσκευών DVD (2011-2014)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια αγορά βιντεοπροβολέων (2011-2014)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια αγορά σε βιντεοκάμερες (2011-2014)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια αγορά συσκευών Hi-Fi (2011-2014)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια αγορά ηχητικών συστημάτων αυτοκινήτου (2012-2014)
Πίνακας 4.8 Συγκεντρωτικός πίνακας αγοράς συσκευών ήχου και εικόνας (2014)
Π4.1 Εισαγωγές συσκευών ήχου και εικόνας (2010-2013)
Π4.2 Εισαγωγές έγχρωμων τηλεοράσεων Smart TV ανά κύρια χώρα προέλευσης (2012-2013)
Π4.3 Εισαγωγές έγχρωμων τηλεοράσεων LCD ανά κύρια χώρα προέλευσης (2012-2013)
Π4.4 Εισαγωγές έγχρωμων τηλεοράσεων PDP ανά κύρια χώρα προέλευσης (2012-2013)
Π4.5 Εισαγωγές DVD - Βίντεο ανά κύρια χώρα προέλευσης (2012-2013)
Π4.6 Εισαγωγές σε Βιντεοκάμερες ανά κύρια χώρα προέλευσης (2012-2013)
Π4.7 Εισαγωγές Βιντεοπροβολέων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2012-2013)
Π4.8 Εισαγωγές Ολοκληρωμένων Συστημάτων Hi-Fi ανά κύρια χώρα προέλευσης (2012-2013)
Π4.9 Εισαγωγές Ενισχυτών ανά κύρια χώρα προέλευσης (2012-2013)
Π4.10 Εισαγωγές Πικ-απ ανά κύρια χώρα προέλευσης (2012-2013)
Π4.11 Εισαγωγές CD-Player ανά κύρια χώρα προέλευσης (2012-2013)
Π4.12 Εισαγωγές Μαγνητοφώνων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2012-2013)
Π4.13 Εισαγωγές Ραδιοφωνικών Δεκτών ανά κύρια χώρα προέλευσης (2012-2013)
Π4.14 Εισαγωγές Ραδιοενισχυτών ανά κύρια χώρα προέλευσης (2012-2013)
Π4.15 Εισαγωγές Ηχείων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2012-2013)
Π4.16 Εισαγωγές Φορητών Συσκευών Ήχου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2012-2013)
Π4.17 Εισαγωγές Ραδιοκασετόφωνων και Ράδιο-CD αυτοκινήτου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2012-2013)
Π4.18 Εισαγωγές Ηχείων Αυτοκινήτων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2012-2013)
Π4.19 Εξαγωγές μηχανημάτων ήχου και εικόνας (2010-2013)
Πίνακας 5.1 Εξέλιξη της Παγκόσμιας Αγοράς Τηλεοράσεων LCD (2011-2015)