ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2016
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Ιστορικά Στοιχεία
Θεσμικό Πλαίσιο – Νόμοι
Θεσμικό Πλαίσιο – Πρόσφατα Προεδρικά Διατάγματα
Θεσμικά Όργανα – ΕΔΕΕ
Θεσμικά Όργανα – ΣΔΕ
Η Ζήτηση της Διαφήμισης
Κόστος Διαφημιστικού Χώρου & Χρόνου
Οικονομική Κατάσταση των Διαφημιζόμενων
Εποχικότητα

Η Προσφορά του Κλάδου της Διαφήμισης
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Διαφημιστικές Εταιρείες
Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας
Εταιρείες Media Specialists
Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας
Υπαίθρια Διαφήμιση
Κινηματογραφική Διαφήμιση
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων
Η Αγορά της Διαφήμισης
Τεκμαρτή Διαφημιστική Δαπάνη
Πραγματική Διαφημιστική Δαπάνη
Μερίδια Αγοράς
Διεθνής Διαφημιστική Αγορά

Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου