ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2015
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον κλάδο της διαφήμισης δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός εταιρειών, αν και ο αριθμός τους έχει περιοριστεί τα τελευταία έτη. Στις επιχειρήσεις του κλάδου περιλαμβάνονται διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες αγοράς και προγραμματισμού χώρου–χρόνου (Media Specialists), εταιρείες εκμετάλλευσης υπαίθριων μέσων διαφήμισης (Outdoor) καθώς και εταιρείες κινηματογραφικής διαφήμισης (Screen Advertising). Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις του κλάδου ασχολούνται αποκλειστικά με τις εξεταζόμενες υπηρεσίες, ενώ μικρότερος αριθμός εταιρειών δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς, όπως προώθηση πωλήσεων, δημόσιες σχέσεις κλπ. Οι ενέργειες αυτές χαρακτηρίζονται ως «below the line» και συχνά επιτελούνται από συγγενείς επιχειρήσεις των διαφημιστικών εταιρειών.
Ο κλάδος υπέστη μεγάλη καθίζηση την τετραετία 2009-2012, καθώς απώλεσε σχεδόν τα 2/3 της αξίας του. Η δραματική συρρίκνωση του κλάδου είχε ως αποτέλεσμα την πτώχευση αρκετών εταιρειών που δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν.
Συγκεκριμένα, η πραγματική διαφημιστική δαπάνη μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής
-24,3% την περίοδο 2008-2012. Το 2013 σταθεροποιήθηκε και παρουσίασε οριακή ετήσια άνοδο 0,8%, ενώ το 2014 η άνοδος ήταν μεγαλύτερη και διαμορφώθηκε στο 4,0% περίπου.
Η διαφημιστική δαπάνη στην τηλεόραση κατέλαβε το 58,5% της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης το 2014. Τα περιοδικά απέσπασαν μερίδιο 16,3% , οι εφημερίδες κάλυψαν το 13,3% και το ραδιόφωνο εκτιμάται ότι απορρόφησε το 9,6%, το ίδιο έτος.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Ιστορικά Στοιχεία
Θεσμικό Πλαίσιο – Νόμοι
Θεσμικό Πλαίσιο – Πρόσφατα Προεδρικά Διατάγματα
Θεσμικά Όργανα – ΕΔΕΕ
Θεσμικά Όργανα – ΣΔΕ
Η Ζήτηση της Διαφήμισης
Κόστος Διαφημιστικού Χώρου & Χρόνου
Εποχικότητα

Η Προσφορά του Κλάδου της Διαφήμισης
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Διαφημιστικές Εταιρείες
Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας
Εταιρείες Media Specialists
Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας
Υπαίθρια Διαφήμιση
Κινηματογραφική Διαφήμιση
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων
Η Αγορά της Διαφήμισης
Τεκμαρτή Διαφημιστική Δαπάνη
Πραγματική Διαφημιστική Δαπάνη
Μερίδια Αγοράς

Διεθνής Διαφημιστική Αγορά

Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου