Επιλεξτε Χωρα

Πλωτές μεταφορές

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών. Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων. Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών. Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων

NACE 2

50

 • 501 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
  • 5010 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
 • 502 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων
  • 5020 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων
 • 503 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
  • 5030 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
 • 504 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων
  • 5040 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων
GREECE

Πλωτές μεταφορές

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF