Επιλεξτε Χωρα

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων ανάκτηση υλικών

Συλλογή αποβλήτων. Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων. Ανάκτηση υλικών

NACE 2

38

 • 381 Συλλογή αποβλήτων
  • 3811 Συλλογή μη επικίνδυνων αποβλήτων
  • 3812 Συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων
 • 382 Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων
  • 3821 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων αποβλήτων
  • 3822 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων
 • 383 Ανάκτηση υλικών
  • 3831 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών
  • 3832 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού
GREECE

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων ανάκτηση υλικών

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF