Επιλεξτε Χωρα

Warehousing and support activities for transportation

Warehousing and storage. Support activities for transportation

NACE 2

52

 • 521 Warehousing and storage
  • 5210 Warehousing and storage
 • 522 Support activities for transportation
  • 5221 Service activities incidental to land transportation
  • 5222 Service activities incidental to water transportation
  • 5223 Service activities incidental to air transportation
  • 5224 Cargo handling
  • 5229 Other transportation support activities
ROMANIA

Warehousing and support activities for transportation

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF