Επιλεξτε Χωρα

Sale of motor vehicle parts and accessories

Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories. Retail trade of motor vehicle parts and accessories

NACE 2

453

  • 4531 Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories
  • 4532 Retail trade of motor vehicle parts and accessories
ROMANIA

Sale of motor vehicle parts and accessories

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF