Επιλεξτε Χωρα

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών. Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

NACE 2

77

 • 771 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων
  • 7711 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
  • 7712 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
 • 772 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
  • 7721 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
  • 7722 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
  • 7729 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
 • 773 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών
  • 7731 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
  • 7732 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού
  • 7733 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
  • 7734 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
  • 7735 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
  • 7739 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
 • 774 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
  • 7740 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
GREECE

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF