Επιλεξτε Χωρα

Εκδοτικές δραστηριότητες

Έκδοση βιβλίων, περιοδικών και άλλες εκδοτικές δραστηριότητες. Έκδοση λογισμικού

NACE 2

58

 • 581 Έκδοση βιβλίων, περιοδικών και άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
  • 5811 Έκδοση βιβλίων
  • 5812 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων
  • 5813 Έκδοση εφημερίδων
  • 5814 Έκδοση περιοδικών κάθε είδους
  • 5819 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
 • 582 Έκδοση λογισμικού
  • 5821 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
  • 5829 Έκδοση άλλου λογισμικού
GREECE

Εκδοτικές δραστηριότητες

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF