Επιλεξτε Χωρα

Δημόσια διοίκηση και άμυνα- υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

Κρατική διοίκηση, οικονομική και κοινωνική πολιτική. Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο. Δραστηριότητες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης

NACE 2

84

 • 841 Κρατική διοίκηση, οικονομική και κοινωνική πολιτική
  • 8411 Γενικές δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης
  • 8412 Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση
  • 8413 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων
 • 842 Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο
  • 8421 Εξωτερικές υποθέσεις
  • 8422 Δραστηριότητες άμυνας
  • 8423 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες
  • 8424 Δραστηριότητες δημόσιας τάξης και ασφάλειας
  • 8425 Δραστηριότητες πυροσβεστικής
 • 843 Δραστηριότητες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης
  • 8430 Δραστηριότητες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης
GREECE

Δημόσια διοίκηση και άμυνα- υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF