Επιλεξτε Χωρα

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου. Κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

NACE 2

16

 • 161 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου
  • 1610 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου
 • 162 Κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
  • 1621 Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο
  • 1622 Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ
  • 1623 Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής
  • 1624 Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων
  • 1629 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
GREECE

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF