Επιλεξτε Χωρα

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π. δ. κ. α.

Κατασκευή μηχανημάτων γενικής χρήσης. Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης. Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων. Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου και εργαλειομηχανών. Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης

NACE 2

28

 • 281 Κατασκευή μηχανημάτων γενικής χρήσης
  • 2811 Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων
  • 2812 Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας
  • 2813 Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών
  • 2814 Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων
  • 2815 Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης
 • 282 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης
  • 2821 Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων
  • 2822 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
  • 2823 Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)
  • 2824 Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός
  • 2825 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης
  • 2829 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
 • 283 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
  • 2830 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
 • 284 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου και εργαλειομηχανών
  • 2841 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου
  • 2849 Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών
 • 289 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης
  • 2891 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία
  • 2892 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές
  • 2893 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού
  • 2894 Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών
  • 2895 Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού
  • 2896 Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών
  • 2899 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
GREECE

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π. δ. κ. α.

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF