Επιλεξτε Χωρα

Παραγωγή βασικών μετάλλων

Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων. Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων. Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα. Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων. Χύτευση μετάλλων

NACE 2

24

 • 241 Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων
  • 2410 Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων
 • 242 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων
  • 2420 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων
 • 243 Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα
  • 2431 Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων
  • 2432 Ψυχρή έλαση στενών φύλλων
  • 2433 Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων
  • 2434 Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων
 • 244 Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
  • 2441 Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων
  • 2442 Παραγωγή αλουμινίου (αργιλίου)
  • 2443 Παραγωγή μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου
  • 2444 Παραγωγή χαλκού
  • 2445 Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
  • 2446 Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων
 • 245 Χύτευση μετάλλων
  • 2451 Χύτευση σιδήρου
  • 2452 Χύτευση χάλυβα
  • 2453 Χύτευση ελαφρών μετάλλων
  • 2454 Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
ROMANIA

Παραγωγή βασικών μετάλλων

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF