Επιλεξτε Χωρα

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών. Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων. Αλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών. Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης. Μεταφορές μέσω αγωγών

NACE 2

49

 • 491 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
  • 4910 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
 • 492 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων
  • 4920 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων
 • 493 Αλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών
  • 4931 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
  • 4932 Εκμετάλλευση ταξί
  • 4939 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
 • 494 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης
  • 4941 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
  • 4942 Υπηρεσίες μετακόμισης
 • 495 Μεταφορές μέσω αγωγών
  • 4950 Μεταφορές μέσω αγωγών
GREECE

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF