Επιλεξτε Χωρα

Δασοκομία και υλοτομία

Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες. Υλοτομία. Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής. Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

NACE 2

02

 • 021 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες
  • 0210 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες
 • 022 Υλοτομία
  • 0220 Υλοτομία
 • 023 Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής
  • 0230 Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής
 • 024 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες
  • 0240 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες
ROMANIA

Δασοκομία και υλοτομία

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF