Επιλεξτε Χωρα

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Παραγωγή φυσικού αερίου- διανομή αερίων καυσίμων με αγωγούς. Παροχή ατμού και κλιματισμού

NACE 2

35

 • 351 Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
  • 3511 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
  • 3512 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος
  • 3513 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος
  • 3514 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος
 • 352 Παραγωγή φυσικού αερίου- διανομή αερίων καυσίμων με αγωγούς
  • 3521 Παραγωγή φυσικού αερίου
  • 3522 Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
  • 3523 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
 • 353 Παροχή ατμού και κλιματισμού
  • 3530 Παροχή ατμού και κλιματισμού
GREECE

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF