Επιλεξτε Χωρα

Εκπαίδευση

Προσχολική εκπαίδευση. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ανώτερη εκπαίδευση. Άλλη εκπαίδευση. Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

NACE 2

85

 • 851 Προσχολική εκπαίδευση
  • 8510 Προσχολική εκπαίδευση
 • 852 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
  • 8520 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • 853 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • 8531 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • 8532 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • 854 Ανώτερη εκπαίδευση
  • 8541 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • 8542 Τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • 855 Άλλη εκπαίδευση
  • 8551 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
  • 8552 Πολιτιστική εκπαίδευση
  • 8553 Δραστηριότητες σχολών οδηγών
  • 8559 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
 • 856 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
  • 8560 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
GREECE

Εκπαίδευση

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF