Επιλεξτε Χωρα

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών. Πολυετείς καλλιέργειες. Πολλαπλασιασμός των φυτών. Ζωική παραγωγή. Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες. Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες

NACE 2

01

 • 011 Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών
  • 0111 Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και ελαιούχων σπόρων
  • 0112 Καλλιέργεια ρυζιού
  • 0113 Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων
  • 0114 Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου
  • 0115 Καλλιέργεια καπνού
  • 0116 Καλλιέργεια ινωδών φυτών
  • 0119 Καλλιέργεια άλλων μη πολυετών φυτών
 • 012 Πολυετείς καλλιέργειες
  • 0121 Καλλιέργεια σταφυλιών
  • 0122 Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων
  • 0123 Καλλιέργεια εσπεριδοειδών
  • 0124 Καλλιέργεια μηλοειδών και πυρηνόκαρπων
  • 0125 Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες φρούτων και καρπών με κέλυφος
  • 0126 Καλλιέργεια ελαιωδών καρπών
  • 0127 Καλλιέργεια φυτών για αφεψήματα
  • 0128 Καλλιέργεια καρυκευτικών, αρωματικών, θεραπευτικών και φαρμακευτικών φυτών
  • 0129 Άλλες πολυετείς καλλιέργειες
 • 013 Πολλαπλασιασμός των φυτών
  • 0130 Πολλαπλασιασμός των φυτών
 • 014 Ζωική παραγωγή
  • 0141 Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής
  • 0142 Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών
  • 0143 Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών
  • 0144 Εκτροφή καμήλων και καμηλίδων
  • 0145 Εκτροφή αιγοπροβάτων
  • 0146 Εκτροφή χοίρων
  • 0147 Εκτροφή πουλερικών
  • 0149 Εκτροφή άλλων ζώων
 • 015 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες
  • 0150 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες
 • 016 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
  • 0161 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική παραγωγή
  • 0162 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική παραγωγή
  • 0163 Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
  • 0164 Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού
 • 017 Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες
  • 0170 Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες
GREECE

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF