Επιλεξτε Χωρα

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων. Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

NACE 2

70

  • 701 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων
    • 7010 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων
  • 702 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
    • 7021 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
    • 7022 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
ROMANIA

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF