Επιλεξτε Χωρα

Καταλύματα

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής. Χώροι κατασκήνωσης, εγκατάστασης για οχήματα αναψυχήσ και ρυμουλκούμενα οχήματα. Άλλα καταλύματα

NACE 2

55

 • 551 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
  • 5510 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
 • 552 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
  • 5520 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
 • 553 Χώροι κατασκήνωσης, εγκατάστασης για οχήματα αναψυχήσ και ρυμουλκούμενα οχήματα
  • 5530 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα και
 • 559 Άλλα καταλύματα
  • 5590 Άλλα καταλύματα
ROMANIA

Καταλύματα

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF