ΖΕΛΙΟΣ Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

Διεύθυνση GREECE 68006, Κυπρίνος, Εβρος
Νομική Μορφή Ατομική Επιχείρηση
NACE 2 5610 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
Ιδιοκτήτης Μ. Ζελιος
Τηλέφωνο εταιρείας 2552022683

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση