ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

[82191304] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ[69202900] ΑΛΛΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ[69202400] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ[62010000] ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εμπορική Επωνυμία MY PAYCHECK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση GREECE Φριξου 15, 54627, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
Νομική Μορφή Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
NACE 2 8219 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης
Διαχειριστής Στυλιανός Ν. Χατζητουλούσης
Τηλέφωνο εταιρείας 2310206759
Email schatzitoulousis@outlook.com

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση