ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

Διεύθυνση GREECE 68003, Τυχερό, Εβρος
Νομική Μορφή Ατομική Επιχείρηση
NACE 2 5610 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
Ιδιοκτήτης Ι. Βουρδογλου
Τηλέφωνο εταιρείας 2554041224

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση