ΤΖΕΛΕΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

69200000 [ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ· ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ]

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση