ΤΣΕΤΣΟΣ, Κ., - Α. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ο.Ε.

Εισαγωγές, εμπόριο και επισκευές μηχανημάτων οδοποιίας

Διεύθυνση GREECE Λεωφ. Νάτο Θέση Γκοριτσά, 19300, Ασπρόπυργος, Αττική
Νομική Μορφή Ομόρρυθμη Εταιρεία
NACE 2 4663 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού
Εισαγωγέας
Διαχειριστής Αθανάσιος Χ. Νικηφόρος
Κωνσταντίνος Ν. Τσέτσος
Τηλέφωνο εταιρείας 2105570234, 2105577238

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση