ΤΣΕΡΓΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν., ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

[43211000] ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ[43211002] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ[43211003] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ[43221000] ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Εμπορική Επωνυμία ΤΖΙ ΤΙ ΕΜ
Διεύθυνση GREECE Καραισκακη 87, 35100, Λαμία, Φθιώτιδα
Νομική Μορφή Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
NACE 2 4321 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Διαχειριστής Γεώργιος Ν. Τσεργάς
Τηλέφωνο εταιρείας 2231027017
Email g.tsergas@tee.gr

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση