ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΔΑ

Διανομή νερού

Διεύθυνση GREECE Πλάτη, 68007, Δικαία, Εβρος
Νομική Μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
NACE 2 3600 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
Τηλέφωνο εταιρείας 2556051227

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση