ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων πλαστικών Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων χαρτιού και χαρτονιού

Διεύθυνση GREECE Εο Αθην Θεσσαλονικης Και Εργος, 41336, Λάρισα, Λάρισα
Νομική Μορφή Ατομική Επιχείρηση
NACE 2 4677 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων
Ιδιοκτήτης Βασιλική Θεοδωρου
Τηλέφωνο εταιρείας 2410575625

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση