ΤΕΧΝΙΑΓΡΟ Ι.Κ.Ε.

71121000 [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]71121202 [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΕΡΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ]01251100 [ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ]71121200 [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ]41202000 [ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ]41202000 [ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ]01261200 [ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ]01210000 [ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ]01261100 [ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ]41201000 [ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ]41201000 [ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ]71121201 [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ Η ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ]01241000 [ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ]01241000 [ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ]

Διεύθυνση GREECE Μεσολογγιου 47, 38334, Βόλος, Μαγνησία
Νομική Μορφή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
NACE 2 7112 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
Διαχειριστής Ναταλία Κηπουρου
Τηλέφωνο εταιρείας 2421080848
Email ioanniskipouros@gmail.com

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση