ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ, ΣΠ., - ΣΠ. ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εκμετάλλευση ξενοδοχείων

Εμπορική Επωνυμία CENTRAL SIDARI HOTEL
Διεύθυνση GREECE Σιδάρι, 49081, Καρουσάδες, Κέρκυρα
Νομική Μορφή Ομόρρυθμη Εταιρεία
NACE 2 5510 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
Διαχειριστής Σπυρίδων Α. Πουλιάσης
Σπυρίδων Ν. Πουλιάσης
Τηλέφωνο εταιρείας 2663063917

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση