ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΠ. ΤΣΙΩΛΗΣ

46631009 [ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Η ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΦΡΕΑΤΩΝ Η ΕΚΣΚΑΦΗΣ, ΜΕΡΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ]42212401 [ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ)]43131000 [ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ]43131000 [ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ]

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση