ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Εκτελωνισμοί. Διαμεταφορές εμπορευμάτων

Διεύθυνση GREECE Τσαμαδού 17, 18531, Πειραιάς, Αττική
Νομική Μορφή Ατομική Επιχείρηση
NACE 2 7022 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
Ιδιοκτήτης Δημοσθένης Β. Σιδηροπουλος
Τηλέφωνο εταιρείας 2104176565, 2104128902, 2104184873

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση