ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης Γενικές υπηρεσίες οικονομικού και κοινωνικού σχεδιασμού, καθώς και στατιστικές υπηρεσίες Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση