ΠΑΠΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκμετάλλευση πιτσαρίας "PIZZA FAN"

Εμπορική Επωνυμία DELIRIOUS TASTE
Διεύθυνση GREECE Λεωφ. 62 Μαρτύρων 105, 71304, Ηράκλειο, Ηράκλειο
Νομική Μορφή Ετερόρρυθμη Εταιρεία
NACE 2 5610 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
Διαχειριστής Στέφανος Γ. Παπαδουκάκης
Τηλέφωνο εταιρείας 2810372974
Email spapadoukakis@gmail.com

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση