ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

01110000 [ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΡΥΖΙΟΥ), ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ]01430000 [ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ]01450000 [ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ]

Διεύθυνση GREECE 20014, Γκούρα, Κορινθία
Νομική Μορφή Ατομική Επιχείρηση
NACE 2 0111 Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και ελαιούχων σπόρων
Ιδιοκτήτης Παναγιώτης Αλεξ.
Τηλέφωνο εταιρείας 2747041345

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση