ΠΑΓΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

69202301 [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ]66221001 [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ]69203201 [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ]

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση