Π. ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ Γ. ΞΕΝΟΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Ε.

Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Εμπορική Επωνυμία Π. ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ Γ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟ
Διεύθυνση GREECE Στ Καραγιωργη, 14121, Ηράκλειο, Αττική
Νομική Μορφή Ετερόρρυθμη Εταιρεία
NACE 2 8531 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Διαχειριστής Παναγιώτης Δ. Μπλάτσιος
Γεώργιος Γ. Ξενογιαννης
Τηλέφωνο εταιρείας 2102724531

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση