ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Έκδοση (έντυπη & online) επιστημονικών βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών, επαγγελματικών και επενδυτικών οδηγών με αντικείμενο το δίκαιο, την οικονομία, τη λογιστική, τη φορολογία κ.ά. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και διά Βίου Μάθησης (Σεμινάρια, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Φροντιστήρια). Υπηρεσίες παροχής διασυνδεδεμένου νομικού περιεχομένου (νομοθεσία, νομολογία, διοικητικά έγγραφα, βιβλιογραφία, αρθρογραφία) μέσω Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών. Διοργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων & Ημερίδων. Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για την οργάνωση και διαχείριση δικηγορικών γραφείων και εταιρειών, τμημάτων Νομικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Υπηρεσίες φιλοξενίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης για τη διενέργεια Διαιτησιών & Διαμεσολαβήσεων. Υπηρεσίες φιλοξενίας επαγγελματικών εκδηλώσεων τρίτων

  • Πωλησεις(€)
    2-10m
    2020
  • Προσωπικο
    51-250
Εμπορική Επωνυμία ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ
Διεύθυνση GREECE Μαυρομιχάλη 23, 10680, Αθήνα, Αττική
Νομική Μορφή Ανώνυμη Εταιρεία
NACE 2 5814 Έκδοση περιοδικών κάθε είδους
Εξαγωγέας
Διευθύνων Σύμβουλος Αντώνιος Χ. Καρατζάς
Ιστοσελίδα www.nb.org
Τηλέφωνο εταιρείας 2103678800
Email info@nb.org

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση