ΝΟΦΙΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Ε.Π.Ε.

Διαμεταφορείς

Εμπορική Επωνυμία NOFITA TRANS ΕΠΕ
Διεύθυνση GREECE Καρύστου 8, 12136, Περιστέρι, Αττική
Νομική Μορφή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
NACE 2 5229 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
Διαχειριστής Ανδρέας Φ. Ζαχιώτης
Ιστοσελίδα www.nofitatrans.eu
Τηλέφωνο εταιρείας 2103313550
Email nofita@otenet.gr

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση